.

.

Alles bestaat uit energie

.

Alles bestaat uit energie; zo ook je lichaam, gedachtes, herinneringen, emoties. We beschikken hierdoor over een enorme informatie die ligt opgeslagen in ons energiesysteem.

Energie kan worden waargenomen als trilling in de vorm van licht, geluid, een gevoel of een inspirerend idee. Dit maakt het mogelijk om informatie uit het energiesysteem van anderen waar te nemen. We doen dit eigenlijk allemaal wel. Wanneer we bijvoorbeeld feilloos aanvoelen of iemand is te vertrouwen en of lekker in z’n vel zit of niet.

Is dit voor jou herkenbaar?

Je wilt graag op een dieperliggend niveau inzicht in jezelf, je levensmissie en/of een helder antwoord op je (levens)vragen

Je wilt meer weten over de hoofdthema’s die in deze fase van je leven spelen op persoonlijk en of professioneel vlak

Je wilt graag meer weten over je kwaliteiten, mogelijkheden, verlangens en je (onbewuste) blokkades, valkuilen en patronen

Je zit met vragen over je werk, relatie, familie/gezin, of het kunnen bereiken van hetgeen je wezenlijk naar verlangt

ZelfliefdeMiddels een reading krijg je toegang tot de informatie die ligt opgeslagen in jouw energiesysteem. Afhankelijk van je vraagstuk kun je inzicht krijgen in je huidige levensfase, terugkerende thema’s in je leven, je levensmissie, kwaliteiten, kern en kracht. Of je relaties, werk en samenwerkingsverbanden.

Jij bepaalt zelf welke inzichten voor jou interessant zijn op zowel bewust als onbewust niveau. Omdat niet alleen de vragen maar ook de antwoorden uit jezelf komen, kun je een reading ook zien als een diepgaand gesprek met jezelf. Met mij als ondersteuning.

De reading biedt inzicht, overzicht, helderheid, en inspiratie mbt je vraagstukken en relevante thema’s in je leven. Daarnaast zul je merken dat een reading ook helend doorwerkt in je dagelijks leven. Een reading spreekt namelijk niet alleen je bewuste denken en begrijpen aan, maar zet ook jouw energie weer in beweging.

Tijdens de reading ‘lees’ ik de informatie uit je energiesysteem. Energie is waarneembaar via trillingen die ik voor jou kan vertalen in begrijpelijke taal, woorden, gevoelens, symbolen, metaforen en beeldspraak. Voordat de reading begint kun je vragen stellen over een of meerdere onderwerpen waarover je inzicht wilt krijgen. Dat is niet noodzakelijk. Maar het kan rustgevend voor je zijn als je vooraf de belangrijke thema’s en onderwerpen genoemd hebt zodat je zeker weet dat ze aan de orde zullen komen.

De informatie die naar voren komt zal een dieper inzicht bieden in de manier waarop je jezelf kent, ondersteunt en saboteert. De reading spreekt niet alleen je bewuste denken en begrijpen aan. Maar het stimuleert eveneens je energieniveau.

Wat is het resultaat?

Je hebt op een dieper niveau inzicht gekregen in jezelf en in de thema’s die in deze levensfase spelen in je persoonlijke leven

Je hebt antwoord gekregen op (levens)vragen die je bezighouden met betrekking tot je levensmissie, relaties, gezien, werk.

Je hebt zicht gekregen op je kwaliteiten en belemmeringen en je beschikt over inspiratie om het beste in jezelf naar boven te halen

Je kunt de gebeurtenissen in je dagelijks leven in een ruimer perspectief plaatsen wat voor extra rust, kracht en aanmoediging zorgt wanneer je bezig bent met een transformatie.

Mijn passie…

Mijn passie is het achterhalen van wat er diep van binnen afspeelt. De zoektocht naar de essentie en de juiste vertaling hiervan is iets wat me mateloos boeit en inspireert. Hierbij ga ik telkens op zoek naar de twinkeling in je ogen, die aangeeft dat je de juiste snaar weet te raken om iemand in beweging te zetten. Die twinkeling zorgt ervoor dat ik een stap verder ga dan het bieden van inzicht alleen. Ik ben namelijk pas tevreden als ik zowel een helder overzicht heb kunnen bieden als de kern weet te raken. Want juist in die kern, die essentie ligt voor mij het antwoord voor echte groei. En ik ben er stiekem best een beetje trots op dat ik al zoveel mensen heb mogen begeleiden in best hele pittige processen.

En dat iedereen de kans krijgt om de schoonheid van het leven te gaan ervaren. Jezelf zijn en niet de aangepaste versie waarvan we denken het beste uit de verf te komen. Omdat anderen daar het beste mee om kunnen gaan. Nee, jij mag kijken naar datgene wat al jarenlang in jouw systeem zit, waar je zelf niet bij kan. Ik help jou om je te inspireren die persoon weer terug te vinden.

pure-energy-vip-dag

Voor wie is deze reading?

Deze reading is voor iedereen die op een dieper niveau een ‘gesprek met zichzelf’ wil om daardoor meer inzicht, overzicht en helderheid te verkrijgen.

Een reading duurt circa 1,5 uur.

Investering

Een reading bedraagt € 175,00

Ook is het mogelijk om een 45-minuten reading te ontvangen waarbij gekeken wordt naar een specifiek thema of onderwerp waar je graag inzicht in zou willen krijgen.

Kosten voor deze thema-reading zijn € 75,00

Wanneer je de kern, de essentie weet te raken komt het antwoord als vanzelf.

De rode draad in al mijn werkzaamheden is mijn fascinatie voor mensen: wie zijn ze en waarom zijn ze zoals ze zijn en doen wat ze doen? Om hier antwoord op te krijgen heb ik talloze workshops, trainingen en boeken gelezen. Al zit dit er al van kleins af aan in.

Waar ik overigens de meeste antwoorden vond, was de opleiding ‘energetische waarneming en intuïtieve ontwikkeling. Ook de opleiding multidisciplinaire therapeut opleiding heeft mij geleerd om veel dieper naar mezelf en anderen te kijken: voorbij de sluiers van de fysieke werkelijkheid. Het helpt me om razendsnel tot de kern te komen. Mijn achtergrond is dus zowel psychologische als energetische/ spirituele aard.

© Miranda
Contact-Miranda
Coaching sessie